Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2008

Απονομή σύνταξης λόγω μητρότητας. Χορήγηση πλασματικού χρόνου λόγω μητρότητας-πατρότητας

Ενημερωτικό άρθρο του Γιάννη Σωπασή Διευθυντή του Ι.Κ.Α. Θεσσαλονίκης


Η σύνταξη λόγω μητρότητας αποτελεί δημοφιλή προϋπόθεση απονομής σύνταξης επειδή, χορηγείται σε μικρή ηλικία 50 ετών μειωμένη 55 ετών πλήρη. Αυτές οι προϋποθέσεις το τελευταίο διάστημα έχουν στοχοποιηθεί είτε με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας είτε με τις περίφημες προτάσεις των τεχνοκρατών περί ασφαλιστικού. Θεωρώ ότι η κατάργηση αυτών των ευνοϊκών διατάξεων θα αποτελέσει αντικίνητρο για την προστασία της μητρότητας αλλά και της υπογεννητικότητας, σε μία εποχή που απονομές τέτοιων συντάξεων στατιστικά μειώνονται λόγω επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων σε ηλικίες 30 ετών. Σπουδές, ανεργία οδηγούν τους νέους σε γάμο σε μεγάλες ηλικίες με αποτέλεσμα στα 50 έτη μικρός αριθμός γυναικών σήμερα αλλά και στο μέλλον να πληρούν προϋποθέσεις σύνταξης λόγω μητρότητας στα 50 έτη. τα προβλήματα του ασφαλιστικού λοιπόν ας αναζητηθούν σε άλλες παθογένειες και σε σωστές αξιοποιήσεις αποθεματικών, ακίνητης περιουσίας, εισφοροδιαφυγής, δαπανών, διοικητικής οργάνωσης.
Απονομή σύνταξης λόγω μητρότητας αφορά γυναίκες που στα 50 έτη τους έχουν ανήλικο παιδί και τουλάχιστον 5500 ημέρες ασφάλισης. Απονέμεται μειωμένη σύνταξη αφού για το ίδιο γεγονός χορηγείται πλήρη σύνταξη στα 55 έτη . Η μείωση στα 50 έτη φθάνει το 23% επειδή χορηγήθηκε 5 έτη νωρίτερα της πλήρους σύνταξης, μείωση κατ' έτος από τα 50 έως τα 55 4,5% κατ΄έτος. Πρέπει να τονίσουμε ότι η θεμελίωση δικαιώματος στα 50 έτη δημιουργεί ισχυρή προϋπόθεση για συνέχιση της ασφάλισης χωρίς να χάνεται το δικαίωμα μέχρι τη λήψη πλήρους σύνταξης στα 55 έτη παρ' ότι το παιδί θα έχει ενηλικιωθεί, βέβαια πάντα προέχουν οι προθέσεις της δικαιούχου.
Στις προϋποθέσεις πρέπει να προσθέσουμε τα παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία. Με αυτές τις προϋποθέσεις (λόγοι υγείας παιδιού) χορηγείται σύνταξη με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 5500 ημερών ασφάλισης και ηλικία 50 ετών μειωμένη σύνταξη και 55 πλήρη.
Στις βασικές προϋποθέσεις για την απονομή σύνταξης λόγω μητρότητας προστίθεται ότι δεν πρέπει να λαμβάνουν οι δικαιούχες σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από το δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης (πλην ΟΓΑ).
Για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε μητέρες με ανήλικα παιδιά δεν απαιτείται η πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν τη συνταξιοδότηση. Εδώ πρέπει να τονιστεί για χρηστική ενημέρωση ότι, για τη θεμελίωση 5500 ημερών ασφάλισης μπορούν να προσμετρηθούν πλασματικοί χρόνοι μέχρι 200 ημέρες επιδότησης από ΟΑΕΔ και μέχρι 200 ημέρες επιδότησης λογω ασθενείας από το ΙΚΑ. Ο χρόνος αυτός πρέπει να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία πριν τη σύνταξη. Π.χ. εάν υπάρχει ασφαλιστικός χρόνος 5100 ημερών και 400 ημέρες λόγω ανεργίας και ασθένειας που έχουν επιδοτηθεί από τα ταμεία συμπληρώνονται 5500 ημέρες ασφάλισης, βασική προϋπόθεση για απονομή σύνταξης λόγω μητρότητας.
Δικαίωμα απονομής σύνταξης λόγω μητρότητας έχουν και οι γυναίκες που έχουν υιοθετήσει παιδιά. Η υιοθεσία πρέπει να έχει γίνει ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.
Το ποσό της σύνταξης γήρατος που χορηγείται στις μητέρες με ανήλικα παιδιά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το εκάστοτε ισχύον πλήρες κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος.
Για τις ασφαλισμένες μέχρι 31-12-1992 οι ασφαλιστικές χρονικές προϋποθέσεις είναι τα 5500 ημερομίσθια και το 50ο έτος της ηλικίας για μειωμένη σύνταξη λόγω μητρότητας και 55 για πλήρη με ανήλικο παιδί, παλαιοί ασφαλισμένοι. Νέοι ασφαλισμένοι από 1-1-1993 και μετά πρέπει να έχουν 6000 ημέρες ασφάλισης, οι ηλικίες παραμένουν στα ίδια επίπεδα.
Η εξαίρεση των ανδρών λόγω πατρότητας των παιδιών και με δεδομένη την ισότητα των δύο φύλων έδωσε το δικαίωμα διεκδίκησης σύνταξης και από άνδρες με δικαστικά τελεσίδικα αποτελέσματα με θετικές προεκτάσεις. Πρέπει να τονιστεί προς τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι όπως έχουμε διαπιστώσει είναι εκατοντάδες, ότι οι δικαστικές αποφάσεις είναι ατομικές και αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον προσφεύγοντα και κανέναν άλλον. Η απόφαση λοιπόν του διοικητικού εφετείου Πειραιά αφορά και μόνο τον πολίτη που διεκδίκησε το δικαίωμα και με το οποίο κέρδισε το δικαίωμα απονομής σύνταξης από το ΙΚΑ λόγω πατρότητας.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια οδό. Αίτηση απονομής σύνταξης λόγω πατρότητας με τις βασικές προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Το ΙΚΑ θα απορρίψει το αίτημα λόγω μη νομικής συνταξιοδοτικής βάσης. Στη συνέχεια ένσταση στην τοπική διοικητική επιτροπή ΙΚΑ. Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό μετά και τη δικαστική απόφαση, το ΙΚΑ λόγω μη νομικής κάλυψης θα προσφύγει στα δικαστήρια. Απόφαση δικαστηρίου, απονομή, χρόνος γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης περίπου 2 χρόνια.
Πρέπει να τεθεί υπόψη ότι η διεκδίκηση σύνταξης λόγω μητρότητας-πατρότητας δεν σε δίνει το δικαίωμα αποζημίωσης από την επιχείρηση γιατί δεν απονέμεται πλήρης σύνταξη γήρατος αλλά σύνταξη με ευνοϊκές διατάξεις.
Επίσης για τη διεκδίκηση πρέπει να προσκομίσετε στο ΙΚΑ βεβαίωση μη απασχόλησης σας στην επιχείρηση που εργάζεστε. Το γεγονός αυτό σας καθιστά ανέργους μέχρι την τελεσιδίκηση του αποτελέσματος. Βέβαια για ανέργους οι οποίοι διαθέτουν τις βασικές προϋποθέσεις είναι ένας δρόμος που θα τους δώσει το δικαίωμα λήψης σύνταξης λόγω πατρότητας σε μικρότερη ηλικία και ένα ποσό που το έχουν ανάγκη.
Με το νόμο 3232/02 δόθηκε το δικαίωμα χορήγησης σύνταξης γήρατος σε μητέρες με ανάπηρο παιδί και ποσοστό αναπηρίας 80%.
Με το νόμο 3518/06 αντικαταστάθηκε η διάταξη της παρ. 4 του άρθρ. 5 με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρ. 5 και δίνεται το δικαίωμα χορήγησης σύνταξης γήρατος σε μητέρες με ανάπηρο παιδί ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και ποσοστό αναπηρίας του παιδιού από 80% που ήταν σε 67% με 7500 ημέρες εργασίας. Η διάταξη ισχύει από τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ 21-12-2006.
Εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες οι υγειονομικές επιτροπές έχουν καθορίσει ποσοστό αναπηρίας για τα παιδιά 67% και άνω και όχι 80% δε θα απορριφθούν, αλλά τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν σύμφωνα με το ν. 3518/06 από 21-12-2006.
Αιτήσεις που έχουν απορριφθεί γιατί το ποσοστό αναπηρίας των παιδιών δεν ήταν 80% αλλά 67% θα αναθεωρηθούν οίκοθεν ή κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Σε κάθε περίπτωση ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης καθορίζεται η 21-12-2006. Πάντα λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση της υγειονομικής επιτροπής που υπάρχει στο συνταξιοδοτικό φάκελο.
Οι ασφαλισμένες μητέρες στο ταμείο ΟΑΕΕ αντιμετωπίζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις εάν υπάρχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες.

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης για τους εργαζόμενους γονείς από 1-1-2003
Από ένα μέχρι και 4,5 χρόνια πλασματικού χρόνου ασφάλισης μπορούν να αναγνωρίσουν οι εργαζόμενες μητέρες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ που αποκτούν παιδί από 1-1-2003, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 του ν. 3029/2002 (ασφαλιστικού). Συγκεκριμένα η αναγνώριση αυτή μπορεί να γίνει για ένα παιδί μέχρι 1 έτος, για δύο παιδιά 2,5 έτη (1+1,5), για τρία παιδιά 4,5 (1+1,5+2).
Με την αναγνώριση αυτού του χρόνου οι μητέρες ασφαλισμένες του ΙΚΑ μπορούν να συμπληρώσουν τον οριζόμενο κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, χρόνο ασφάλισης για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο αντίστοιχο προς το χρόνο ασφάλισης πλήρες όριο ηλικίας;.
Το δικαίωμα αυτό ασκείται κατά την υποβολή της αίτησης πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και δεν μπορεί να ασκηθεί από όσες μητέρες εργαζόμενες κάνουν χρήση των ειδικών διατάξεων συνταξιοδότησης των μητέρων με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά.
Το δικαίωμα αναγνώρισης του πλασματικού αυτού χρόνου ασφάλισης, εφόσον δεν ασκηθεί από την ασφαλισμένη μητέρα, μπορεί εναλλακτικά να ασκηθεί και από τον πατέρα ασφαλισμένο του ΙΚΑ για τη συμπλήρωση των ισχυουσών για τους άνδρες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
Ο αναγνωριζόμενος χρόνος δεν μπορεί να συνυπολογισθεί στις εξής περιπτώσεις:
α) Για τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
β) Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με 37ετή ασφάλιση.
γ) Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης με τις διατάξεις της 35ετίας, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: